United Phosphorus Ltd./AgroDan er en af verdens førende virksomheder indenfor generiske plantebeskyttelsesmidler. Vi er repræsenteret globalt med egne salgskontore. Fra kontoret i Danmark varetages kontakten til vore kunder i Norden og de Baltiske lande. Til det danske marked har vi en bred palette af plantebeskyttelsesmidler. Gennem forskning og optimering af produktionsmetoder søger vi hele tiden at optimere vore produkter, så vi kan tilbyde hjælpemidler til landbruget af en høj standard. United Phosphorus Ltd. er også ved at opbygge en platform inden for planteforædling hvilket også forventes at brede sig til det Danske marked på sigt.

Produkter:
Betasana 2000, ukrudtsbekæmpelse i roer
Metafol 700 SC, ukrudtsbekæmpelse i roer
Ethofol 500 SC, ukrudtsbekæmpelse i roer
Bentazon 480, ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg af kløver/lucerne, rød/hvidkløver til frø, ærter og majs
Lodin, ukrudtsbekæmpelse i vinter- vårsæd, majs og græs
Pehdimethalin, ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
Tridex DG 750, svampemidle til forebyggende behandling mod kartoffelskimmel og afsvampning af blomsterløg
Fungazil MLF 50, bejdsning af vår- vinterbyg
Quickfos, bekæmpelse af muldvarpe og gasning af korn samt kornsiloer for kontrol af kornsnudebiller
Agropol, spredeklæbemidel for optimering af en lang række plantebeskyttelsesmidler
Contact, spredeklæbemidel for optimering af en lang række plantebeskyttelsesmidler
For yderligere information om produkter og virksomheden kontakt venligst:

United Phosphorus / AgroDan
Ramskovvej 11,
DK 7550 Sørvad, Denmark
Telefon: +45 76 66 03 00
Mob No: +45 20323844
Fax: +45 76 66 08 30
E - mail: njensen@uniphos.com